İletişim Bilgileri

Moxo Dikkat Testi

image
image

Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi

MOXO Dikkat Ölçme Testi Nedir?

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Bilgisayar Üzerinden Yapılan Testlerin Avantajları

Objektiflik: Objektif ve somut bir sonuç vermesi bu testin en büyük avantajıdır.

Ölçülebilirlik Ve Doğruluk: Kişinin dikkatini ölçmede bilgisayarlı testler doğru sonuç vermektedir.

Doğrudan Değerlendirilebilme: Test öncesi kişinin herhangi bir ilaca veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur.

Hızlı Sonuç: Test sonlanır sonlanmaz “online” hızlı sonuç alınır.

MOXO Dikkat ölçme Testi Klinisyenlere Neler Kazandırır?

Doğruluk: MOXO DEHB nun dört bileşini olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüselliği ölçer. Dürtüsellik ile hiperaktivite; zamanlama problemi ile dikkat eksikliği arasındaki nüansı ayırt edebilir.

Kişisel Dikkat Profili: Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde görsel ve işitsel çeldiricilerin dikkat üzerine etkisini gösterebilir.

Çeldiriciler: MOXO gerçek hayattakine benzer uyaranların simülasyonu ile kişinin bu durumlardaki performansını ölçer. Test sırasında ayrı ayrı işitsel ve görsel; hem işitsel hem görsel kombine çeldiriciler kullanılır. Kişinin bu etkiler altında dikkati, zamanlaması dürtüselliği ve hiperaktivitesi değerlendirilir. Tüm bu parametrelerin çeldiriciler ile değişkenliği tek tek değerlendirilebilir.

Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi: Testin tedavi sonrasında uygulanması ile tedavi öncesi ve sonrası farklar objektif olarak değerlendirilir.